Header Header Header Header Header
Shadow
Divider

Produkter

Les mer om våre produkter her:

Zafena Plus Skjerm gjør det mulig at dagens enklere lab-instrumenter kan dokumentere og automatisk overføre analyseresultater til klinikkens datasystem.
Installasjonen er meget enkel og kan utføres av kunden selv.
Når krav til datalagring og kommunikasjon skal innføres kan selv de enkleste instrumenter bli igjen i drift og man slipper dermed store investeringer i nye mer avanserte analyse systemer.

Zafena Plus Skjerm gjør det mulig at dagens enklere lab-instrumenter kan dokumentere og automatisk overføre analyseresultater til klinikkens datasystem. Installasjonen er meget enkel og kan utføres av kunden selv. Når krav til datalagring og kommunikasjon skal innføres kan selv de enkleste instrumenter bli igjen i drift og man slipper dermed store investeringer i nye mer avanserte analyse systemer.

Simple Simon UA Plus et instrument for pasientnær analysering av urin ved legekontor, sykehjem og klinikker.

Simple Simon UA Plus et instrument for pasientnær analysering av urin ved legekontor, sykehjem og klinikker.

Ett nøyaktig og brukervennlig INR system som er tilpasset til pasientnær INR analysering på legekontor og små laboratorier. 
Kan benytte både kapillære og venøse prøver.
Ett unikt produkt hvor ingen investering i eget apparat er nødvendig da apparatet inngår i en returordning slik at det med jevne mellomrom kommer ett ny servet og kvalitetssikret apparat.

Ett nøyaktig og brukervennlig INR system som er tilpasset til pasientnær INR analysering på legekontor og små laboratorier. Kan benytte både kapillære og venøse prøver. Ett unikt produkt hvor ingen investering i eget apparat er nødvendig da apparatet inngår i en returordning slik at det med jevne mellomrom kommer ett ny servet og kvalitetssikret apparat.

Zafena Plus Skjerm gjør det mulig at dagens enklere lab-instrumenter kan dokumentere og automatisk overføre analyseresultater til klinikkens datasystem.
Installasjonen er meget enkel og kan utføres av kunden selv.
Når krav til datalagring og kommunikasjon skal innføres kan selv de enkleste instrumenter bli igjen i drift og man slipper dermed store investeringer i nye mer avanserte analyse systemer.

Zafena Plus Skjerm gjør det mulig at dagens enklere lab-instrumenter kan dokumentere og automatisk overføre analyseresultater til klinikkens datasystem. Installasjonen er meget enkel og kan utføres av kunden selv. Når krav til datalagring og kommunikasjon skal innføres kan selv de enkleste instrumenter bli igjen i drift og man slipper dermed store investeringer i nye mer avanserte analyse systemer.

Ett nøyaktig og brukervennlig INR system som er tilpasset til pasientnær INR analysering på legekontor og små laboratorier. 
Kan benytte både kapillære og venøse prøver.
Ett unikt produkt hvor ingen investering i eget apparat er nødvendig da apparatet inngår i en returordning slik at det med jevne mellomrom kommer ett ny servet og kvalitetssikret apparat.

Ett nøyaktig og brukervennlig INR system som er tilpasset til pasientnær INR analysering på legekontor og små laboratorier. Kan benytte både kapillære og venøse prøver. Ett unikt produkt hvor ingen investering i eget apparat er nødvendig da apparatet inngår i en returordning slik at det med jevne mellomrom kommer ett ny servet og kvalitetssikret apparat.

Zafena AS har i tillegg til egen Simple Simon INR kontrollen ZAP, Zafena Abnormal plasma andre koagulasjonskontroller fra Medirox.

Zafena AS har i tillegg til egen Simple Simon INR kontrollen ZAP, Zafena Abnormal plasma andre koagulasjonskontroller fra Medirox.
Snarveier