Header Header Header Header Header
Shadow
Divider

Zafena Work Station

Zafena Work Station gjør det mulig at dagens enklere lab-instrumenter kan dokumentere og automatisk overføre analyseresultater til klinikkens datasystem.
Installasjonen er meget enkel og kan utføres av kunden selv.
Når krav til datalagring og kommunikasjon skal innføres kan selv de enkleste instrumenter bli igjen i drift og man slipper dermed store investeringer i nye mer avanserte analyse systemer.

Installasjonen skjer i tre enkle steg:
1. Instrumentene kobles til Skjerm 
2. Instrumentene merkes med barkode etiketter
3. SD kort plasseres i dataenheten 

Koblingsbare måle moduler eller instrumenter er mange- INR, D-dimer, CRP, Hb, ESR, glukose osv. og de kan brukes parallelt.
Zafena Plus skjerm er dermed ett såkalt modulært POC instrument og trolig den første i verden med bevilget patent og som skiller seg fra andre instrumenter i att datahåndteringen og analyse utførelsen gjøres av separate enheter, moduler.
Produktets basale deler er skjerm, barkodeleser og SD-kort.  Seperasjonen er gjort mulig gjennom at alle måle modulene har en unik merking med barkode etiketter.
Zafena Plus Skjerm er unikt fleksibelt og lett håndterbart som gir en god økonomi med enestående smidig og logistisk oppkobling til lab datasystemet (LIS eller LIMS) og journalsystem (HIS).

FORDELER:


  Fleksibilitet: Zafena Plus Skjerm er ett unikt modifiserbart POC-instrument. I bildet under sees instrumentet med moduler som måler hemoglobin, D-dimer, APTT og INR. 
Som alternativ kan en eller flere av disse målemoduler erstattes med andre ,for eksempel moduler som måler CRP, glukose, HbA1c, ESR, urinstrimler, hurtigtester, blodtrykksmåler, vekter, febertermometer m.m. Det eneste som kreves er at den kan levere ett digitalt måleresultat til datamodulen for eksempel via en skriverport, USB-port, en seriellport eller "wireless".
De fleste måleinstrument som brukes ved norske legekontor har nettopp dette men, mange av de oppfyller ikke alene det som er nødvendig for datakommunikasjon og datalagring. Sammen med Zafena Plus Skjerm vil de derimot være komplette for det formålet .  

Bildet viser en skisse over Connector i kontakt med de servere som finnes i ett moderne IT-system. Der finnes DHCP-server (typisk innebygd i intranettets ruter) som automatisk opplyser Connector om de IP-adresse, nettadresser, servere og hostnavn son skal brukes og DNS-server som automatisk opplyser Connector om IP-adresse til NTP-server og LIS-server. NTP-server for automatisk tidssynkronisering av Connector og LIS-server hvor Connector toveis kommuniserer via protokoll ASTM LIS02-A2.

Økonomi: Da moderne krav til datalagring og datakommunikasjon skal innføres representerer Zafena Plus Skjerm en stor økonomisk fordel. Laboratoriets instrument park kan bli igjen i drift og instrumenter behøver ikke byttes ut mot nye med mer IT-funksjoner. Anskaffelse av en eller to skjermer kommer til å være bedre økonomi enn å bytte eldre og enklere instrument mot nye og mer kompliserte. I stedet for dette bytte kan de fortsette i drift sammen med Zafena Plus Skjerm.

Bedre IT-oppdatering: Det er meget enkelt å oppgradere programvaren til Zafena Plus skjerm. All programvare, operativsystem og applikasjoner finnes på SD-kortet til skjermen. Oppdateringen innebærer bytte av SD-kort noe som laboratoriepersonal selv lett kan gjøre. Oppdateringer muliggjør tilpasninger til flere moduler eller skiftende krav til datastøtte og datakommunikasjon. 

Smidig installasjon: Installasjoner kan enkelt utføres av laboratoriepersonellet på stedet og en slik rutine kan enkelt benyttes også for enkeltstående legekontor. Ved andre tilpasninger på sikt kan igjen enkelt la seg gjøre ved å sende nytt SD-kort direkte fra leverandøren.

Gode erfaringer: Zafena Plus Skjerm er i drift ved flere vårdsentraler i Sverige over flere år og viser seg å være meget driftssikker. De større organisasjonenes data-ansvarlige oppgir at datastøtte via Zafena Plus Skjerm er grundig velutformet.  I Norge er nå Zafena Plus skjerm innstallerte hos flere og det jobbes med integrering av stadig flere POC instrumenter. 
 Zafena kan samarbeide med større organisasjoner som for eksempel Landstinget i Östergötland som har ansvar for driften av ett større antall primærvård enheter som alle bruker samme server til sitt laboratorieinformasjonssystem.
Last ned her deres presentasjon av erfaringer med dette:

   Simple Simon och Flexlab, erfarenheter från Östergötland - A. Hjelmberg
   

POC moduler (instrumenter) som Zafena Plus skjerm er klar for kobling pr i dag er følgende:
Simple Simon PT-INR

 Simple Simon UA 

Quick Read GO
Diaspect Hb
I-chroma CRP
Uryxxon
Microsed (ESR)
 Terumo, MonitorV10 (ESR)
 HemoControl Hb


 

Ta kontakt med oss om mer informasjon om Zafena Plus Skjerm  ønskes på post@zafena.no

Snarveier